kontakt:
dFlex spol. s r. o.
E.F.Scherera 17
921 01 Piešťany

tel.: +421 033 7627575

Support Add-onov: sap.support@dflex.skDownload


Produkty pre SAP BO:

SAP BO >=9.3 PL04

SAP BO <=9.3 PL03

SAP BO 8.8A+2007AProdukty pre podporu:www.sap.dflex.sk< hlavná stránka
 Download produktov pre SAP Business One 8.8A + 2007A

Nutné predpoklady pre funkčnosť Add-onov:

 • .NET Framework 3.5 CZ (3 MB)
      nutné mať pripojenie k internetu, po inštalácii reštart PC

 • .NET Framework 3.5 EN (3 MB)
      nutné mať pripojenie k internetu, po inštalácii reštart PC

 • .NET Framework 3.5 (243 MB)
      plná verzia, po inštalácii reštart PC

 • CrystalReport - CRRedist2008 (17,6 MB) aj CrystalReport (7,8 MB)

 • MSSQL 2012 Native Client (7 MB)

 • MSSQL 2008 Native Client (11 MB)

 • MSSQL 2005 Native Client (9 MB)

 • Acrobat Reader 9.1.0 CE (24,9 MB)


  12. júl 2018 - Add-on AB1A 8.80.06.630 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.
  - Na vyriešenie prípadného problému "Type DATE is not a defined system type." (závislé od verzie MSSQL): náhrada súborov.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Výkaz DPH platnej od 1.1.2018.(SK)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  27. marec 2018 - Add-on AB1A 8.80.06.620 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Výkaz DPH platnej od 1.1.2018.(SK)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  12. február 2018 - Add-on AB1A 8.80.06.610 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Výkaz DPH platnej od 1.1.2018.(SK)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  23. január 2018 - Patch pre add-on AB1A 8.80.06.471 - doplnenie rokov 2017 a 2018.


  20. september 2017 - Add-on AB1A 8.80.06.600 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Kontrolný výkaz DPH platnej od 1.1.2017.(SK)
       Nastavenie českých finančných výkazov Súvaha a Výsledovka platných od 1.1.2016.(CZ)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  17. august 2017 - Add-on AB1A 8.80.06.590 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Kontrolný výkaz DPH platnej od 1.1.2017.(SK)
       Nastavenie českých finančných výkazov Súvaha a Výsledovka platných od 1.1.2016.(CZ)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  7. júl 2017 - Add-on AB1A 8.80.06.580 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Kontrolný výkaz DPH platnej od 1.1.2017.(SK)
       Nastavenie českých finančných výkazov Súvaha a Výsledovka platných od 1.1.2016.(CZ)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  9. jún 2017 - Add-on AB1A 8.80.06.570 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Kontrolný výkaz DPH platnej od 1.1.2017.(SK)
       Nastavenie českých finančných výkazov Súvaha a Výsledovka platných od 1.1.2016.(CZ)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  10. apríl 2017 - Add-on AB1A 8.80.06.560 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Zmena !!!
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Kontrolný výkaz DPH platnej od 1.1.2017.(SK)
       Nastavenie českých finančných výkazov Súvaha a Výsledovka platných od 1.1.2016.(CZ)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  16. február 2017 - Add-on AB1A 8.80.06.550 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Zmena !!!
       Usmernenie pre použitie novej šablóny pre Kontrolný výkaz DPH platnej od 1.1.2017.(SK)
       Nastavenie českých finančných výkazov Súvaha a Výsledovka platných od 1.1.2016.(CZ)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  1. február 2017 - Add-on AB1A 8.80.06.541 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  06. december 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.530 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  08. november 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.520 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  10. október 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.510 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  20. september 2016 - Patch pre add-on AB1A 8.80.06.500


  09. september 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.500 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  12. júl 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.490 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 podporuje iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  2. jún 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.480 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!
  - !!! Add-on od verzie 8.80.06.490 bude podporovať iba verzie SAP BO, ktoré obsahujú potrebnú štruktúru pre pobočky. Nami overená vyhovujúca verzia je SAP Business One 8.82 (8.82.075) PL: 11 HOTFIX2. !!! SQL skript na overenie štruktúry.

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  20. máj 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.471 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie k novej šablóne KV DPH SK platnej od 1.4.2016.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  4. máj 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.470 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Usmernenie k novej šablóne KV DPH SK platnej od 1.4.2016.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  15. apríl 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.460 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Pokyny pre nastavenie Kontrolného hlásenia DPH CZ.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  17. marec 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.450 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Pokyny pre nastavenie Kontrolného hlásenia DPH CZ.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  15. február 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.441 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
       Pokyny pre nastavenie Kontrolného hlásenia DPH CZ.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  5. február 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.440 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Ak máte aktuálnu verziu staršiu ako 8.80.06.430, pred inštaláciou novej verzie musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY - Nový modul Kontrolné hlásenie DPH CZ.
       Pokyny pre nastavenie Kontrolného hlásenia DPH CZ.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  28. január 2016 - Add-on AB1A 8.80.06.430 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !
  - !!! Pred inštaláciu verzie 8.80.06.430 musíte najprv odinštalovať aktuálnu verziu !!!

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY (bez Kontrolného hlásenia DPH CZ !)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  12. január 2016 - Add-on RegPokladna 8.80.06.24

  - !!! Nutná verzia fiškálneho modulu EASY-POS.2010 1.3.0.28g !!!
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  - História zmien


  22. december 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.420 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  3. november 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.410 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  8. september 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.401 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  31. august 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.400 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  30. júl 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.390 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  6. júl 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.380 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  8. jún 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.370 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  18. máj 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.360 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  20. apríl 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.351 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  10. apríl 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.350 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  5. marec 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.341 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Nové !!!
       Pokyny pre nastavenie výkazu Účtovná závierka platného od 1.1.2015 (SK)
      - !!! Upozornenie od verzie 8.80.05.321: !!!
     Ak pri "Aktualizácii firmy pre Add-on" dôjde k chybe "Invalid column name 'U_DFX_CULP'", ukončite SBO a spustite znovu "Aktualizáciu firmy pre Add-on".

    - MAJETOK
      - !!! Nové !!!
       Usmernenie pre uplatnenie zmien v daňovom odpisovaní hmotného majetku od 1.1.2015 (SK)

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  4. február 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.333 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Upozornenie od verzie 8.80.05.321: !!!
     Ak pri "Aktualizácii firmy pre Add-on" dôjde k chybe "Invalid column name 'U_DFX_CULP'", ukončite SBO a spustite znovu "Aktualizáciu firmy pre Add-on".

    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  30. január 2015 - Add-on AB1A 8.80.06.332 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Upozornenie od verzie 8.80.05.321: !!!
     Ak pri "Aktualizácii firmy pre Add-on" dôjde k chybe "Invalid column name 'U_DFX_CULP'", ukončite SBO a spustite znovu "Aktualizáciu firmy pre Add-on".

    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  10. december 2014 - Add-on AB1A 8.80.06.322 (8.8+)
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Upozornenie od verzie 8.80.05.321: !!!
     Ak pri "Aktualizácii firmy pre Add-on" dôjde k chybe "Invalid column name 'U_DFX_CULP'", ukončite SBO a spustite znovu "Aktualizáciu firmy pre Add-on".

    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  04. december 2014 - Add-on RegPokladna 8.80.06.23

  - !!! Nutná verzia fiškálneho modulu EASY-POS.2010 1.3.0.28g !!!
  - ! Add-on od verzie 8.80.06.+ sa inštaluje do adresára C:\ProgramData !

  - História zmien


  13. november 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.321 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Upozornenie od verzie 8.80.05.321: !!!
     Ak pri "Aktualizácii firmy pre Add-on" dôjde k chybe "Invalid column name 'U_DFX_CULP'", ukončite SBO a spustite znovu "Aktualizáciu firmy pre Add-on".

    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  7. október 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.311 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  26. september 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.310 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  7. september 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.301 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  31. júl 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.290 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  20. máj 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.281 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  15. máj 2014 - Císelníky pre segment INTRASTAT Add-onu AB1A platné ku dnu 14.05.2014
  - CodeList_SK_8.80.05.240_20140514.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.200_20140514.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.190_20140514.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.170_20140514.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.16_20140514.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.15_20140514.zip (SK)
  - CodeList_CZ_8.80.05.200_20140514.zip (CZ)
  - CodeList_CZ_8.80.05.190_20140514.zip (CZ)
  - CodeList_CZ_8.80.05.170_20140514.zip (CZ)
  - CodeList_CZ_8.80.05.15_20140514.zip (CZ)

  - Postup


  19. máj 2014 - Verzia Add-on AB1A 8.80.05.280 (8.8+) zablokovaná pre problém v kontrolnom výkaze DPH.

  15. máj 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.280 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  2. máj 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.275 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  30. apríl 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.274 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  15. apríl 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.271 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Zmena !!!
       Nastavenia kontrolného výkazu.(SK)
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  11. apríl 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.270 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Zmeny v kontrolnom výkaze DPH (SK) !!!
       Video návod k nastavenie a používaniu.
       Nutné stiahnuť a nainštalovať prehliadač.
       Nastavenia kontrolného výkazu.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  20. marec 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.261 (8.8+)

  - Patch_04 pre Add-on AB1A 8.80.05.261:  Popis   Zip


  19. marec 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.261 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Zmeny v kontrolnom výkaze DPH (SK) !!!
       Video návod k nastavenie a používaniu.
       Nutné stiahnuť a nainštalovať prehliadač.
       Nastavenia kontrolného výkazu.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  12. marec 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.260 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Zmeny v kontrolnom výkaze DPH (SK) !!!
       Video návod k nastavenie a používaniu.
       Nutné stiahnuť a nainštalovať prehliadač.
       Nastavenia kontrolného výkazu.
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  21. február 2014 - Add-on RegPokladna 8.80.04.22

  - !!! Nutná verzia fiškálneho modulu EASY-POS.2010 1.3.0.28g !!!

  - História zmien


  20. február 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.253 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Obsahuje kontrolný výkaz DPH (SK) !!!
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  12. február 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.252 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
      - !!! Obsahuje kontrolný výkaz DPH (SK) !!!
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  11. február 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.251 (8.8+)

    - Vo verzii boli chyby v LEGVYKAZY, ktoré sú opravené vo verzii 8.80.05.252. K tejto verzii bol 13.2.2014 vydaný Patch_03 na opravu chýb, aby nebolo potrebné preinštalovávať na verziu 8.80.05.252.

  - Patch_03 pre Add-on AB1A 8.80.05.251:  Popis   Zip


  29. január 2014 - Add-on RegPokladna 8.80.04.21

  - !!! Nutná verzia fiškálneho modulu EASY-POS.2010 1.3.0.28g !!!

  - História zmien


  13. január 2014 - Add-on AB1A 8.80.05.240 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  10. január 2014 - Císelníky pre segment INTRASTAT Add-onu AB1A platné ku dnu 10.01.2014
  - CodeList_SK_8.80.05.200_20140110.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.190_20140110.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.170_20140110.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.16_20140110.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.15_20140110.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.07_20140110.zip (SK)

  - Postup


  30. december 2013 - Add-on RegPokladna 8.80.04.20

  - !!! Nutná verzia fiškálneho modulu EASY-POS.2010 1.3.0.26b !!!

  - História zmien


  13. november 2013 - Add-on RegPokladna 8.80.04.18

  - !!! Nutná verzia fiškálneho modulu EASY-POS.2010 1.3.0.26b !!!

  - História zmien


  21. október 2013 - Add-on RegPokladna 8.80.04.17

  - !!! Nutná verzia fiškálneho modulu EASY-POS.2010 1.3.0.26b !!!

  - História zmien


  10. október 2013 - Add-on Automobily 8.80.04.04

  - História zmien


  03. október 2013 - Add-on AB1A 8.80.05.210 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  16. september 2013 - Add-on Automobily 8.80.04.03

  - História zmien


  12. august 2013 - Add-on AB1A 8.80.05.200 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  09. august 2013 - Add-on RegPokladna 8.80.04.16

  - !!! Nutná verzia fiškálneho modulu EASY-POS.2010 1.3.0.26b !!!

  - História zmien


  10. júl 2013 - Add-on AB1A 8.80.05.190 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  09. júl 2013 - Císelníky pre segment INTRASTAT Add-onu AB1A platné ku dnu 09.07.2013
  - CodeList_CZ_8.80.05.190_20130709.zip (CZ)
  - CodeList_SK_8.80.05.170_20130709.zip (SK)
  - CodeList_CZ_8.80.05.170_20130709.zip (CZ)
  - CodeList_SK_8.80.05.16_20130709.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.15_20130709.zip (SK)
  - CodeList_CZ_8.80.05.15_20130709.zip (CZ)
  - CodeList_SK_8.80.05.07_20130709.zip (SK)
  - CodeList_CZ_8.80.05.07_20130709.zip (CZ)

  - Postup


  19. marec 2013 - Add-on AB1A 8.80.05.180 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  8. marec 2013 - Add-on AB1A 2007A 8.80.05.170

  12. február 2013 - Add-on AB1A 8.80.05.170 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  - Patch_02 pre Add-on AB1A 8.80.05.16 až 8.80.05.170:  Popis   Zip


  12. február 2013 - Císelníky pre segment INTRASTAT Add-onu AB1A platné ku dnu 12.02.2013
  - CodeList_SK_8.80.05.16_20130212.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.15_20130212.zip (SK)
  - CodeList_CZ_8.80.05.15_20130212.zip (CZ)
  - CodeList_SK_8.80.05.07_20130212.zip (SK)
  - CodeList_CZ_8.80.05.07_20130212.zip (CZ)

  - Postup


  13. december 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.163 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  29. november 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.162 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  12. november 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.16 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  - Patch_01 pre Add-on AB1A 8.80.05.16:  Popis   Zip


  10. október 2012 - Císelníky pre segment INTRASTAT Add-onu AB1A platné ku dnu 09.10.2012
  - CodeList_SK_8.80.05.15_20121009.zip (SK)
  - CodeList_SK_8.80.05.07_20121009.zip (SK)

  - Postup


  13. august 2012 - Císelníky pre segment INTRASTAT Add-onu AB1A platné ku dnu 10.08.2012
  - CodeList_SK_8.80.05.15.zip (SK)
  - CodeList_CZ_8.80.05.15.zip (CZ)
  - CodeList_SK_8.80.05.07.zip (SK)
  - CodeList_CZ_8.80.05.07.zip (CZ)

  - Postup


  13. august 2012 - Add-on Majetok 8.80.05.153 (SK aj CZ)

  - História zmien


  13. august 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.151 (8.8+)
                             - Add-on AB1A 2007A 8.80.05.151

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  - Patch_01 pre Add-on AB1A 8.80.05.151:  Popis   Zip


  20. júl 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.15 (8.8+)
                      - Add-on AB1A 2007A 8.80.05.15

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  20. jún 2012 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.15

  - História zmien


  20. jún 2012 - Add-on Majetok 8.80.05.152 (SK aj CZ)

  - História zmien

  - Patch_01 pre Add-on MAJETOK 8.80.05.15x:  Popis   Zip


  16. jún 2012 - Add-on Majetok 8.80.05.151 (SK aj CZ)

  - História zmien


  9. júl 2012 - Add-on AB1A 2007A 8.80.05.141

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  25. máj 2012 - Add-on Majetok 8.80.05.14 (SK aj CZ)

  - História zmien


  25. máj 2012 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.14

  - História zmien


  24. máj 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.14 (8.8+)
  30. máj 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.141 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK
     - Import Majetku: -aplikácia funčná aj s SBO 8.82.


  11. máj 2011 - Add-on RegPokladna 8.80.04.09

  - História zmien


  5. apríl 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.13 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  20. február 2012 - Add-on Majetok 8.80.05.12 (SK aj CZ)

  - História zmien


  17. február 2012 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.122

  - História zmien


  16. február 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.12 (8.8+)
  17. február 2012 - Add-on AB1A 2007A 8.80.05.12

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  - Patch pre Add-on AB1A 8.80.05.12 (8.8+, 2007A)


  15. február 2012 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.12

  - História zmien


  20. január 2012 - Add-on AB1A 8.80.05.11 (8.8+)
  7. február 2012 - Add-on AB1A 2007A 8.80.05.11

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  - Metodický pokyn pre nastavenie danových skupín v AddOne AB1A, segment Legislatívne výkazy, pre šablónu výkazu SK DPH platnú od 1.1.2012.

  - Patch pre Add-on AB1A


  22. december 2011 - Add-on AB1A 8.80.05.10 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  21. november 2011 - Add-on RegPokladna 8.80.04.08

  - História zmien


  18. november 2011 - Add-on RegPokladna 8.80.04.07

  - História zmien


  27. október 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.094

  - História zmien


  26. október 2011 - Add-on AB1A 8.80.05.093 (8.8+)

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  27. september 2011 - Add-on RegPokladna 8.80.04.06

  - História zmien


  14. september 2011 - Add-on RegPokladna 8.80.04.05

  - História zmien


  2. september 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.08

  26. september 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.081

  - História zmien


  2. september 2011 - Add-on Majetok 8.80.05.08 (SK aj CZ)

  - História zmien


  29. august 2011 - Add-on AB1A 8.8A 8.80.05.08

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  19. august 2011 - Add-on AB1A 8.8A 8.80.05.07

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  15. júl 2011 - Add-on AB1A 8.8A 8.80.05.06

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  15. júl 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.06

  - História zmien


  20. máj 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.04

  - História zmien


  20. máj 2011 - Add-on Majetok 8.80.05.04 (SK aj CZ)

  - História zmien


  19. máj 2011 - Add-on AB1A 8.8A 8.80.05.05

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  11. máj 2011 - Add-on AB1A 8.8A 8.80.05.04

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  29. apríl 2011 - Add-on AB1A 8.8A 8.80.05.03

  Obsahuje:
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK

  História zmien
    - INTRASTAT
    - BANKA
    - LEGVYKAZY
    - MAJETOK


  26. apríl 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.03

  - História zmien


  8. apríl 2011 - Add-on Majetok 8.80.05.02 (SK aj CZ)

  - História zmien


  21. marec 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.05.02

  - História zmien


  16. február 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.04.02

  - História zmien


  1. február 2011 - Add-on Majetok 8.80.04.02 (SK aj CZ)

  - História zmien


  18. január 2011 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.04.01

  - História zmien


  10. január 2011 - Add-on Intrastat 8.80.04.01

  - História zmien


  22. december 2010 - Add-on Majetok 8.80.04.01 (SK aj CZ)

  - História zmien


  8. december 2010 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.03.03

  - História zmien


  28. september 2010 - Add-on Majetok 8.80.03.06 (SK aj CZ)

  - História zmien


  24. september 2010 - Add-on RegPokladna 8.80.03.02

  - História zmien


  22. september 2010 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.03.02

  - História zmien


  9. september 2010 - Add-on Intrastat 8.80.03.01

  - História zmien


  3. september 2010 - Add-on Majetok 8.80.03.05 (SK aj CZ)

  - História zmien


  29. júl 2010 - Add-on Banka 8.80.03.03

  - História zmien


  09. júl 2010 - Add-on RegPokladna 8.80.03.01

  - História zmien


  30. jún 2010 - Add-on Banka 8.80.03.02

  - História zmien


  8. jún 2010 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.03.01

  - História zmien


  1. jún 2010 - Add-on Banka 8.80.03.01

  - História zmien


  1. a 10. jún 2010 - Add-on Majetok 8.80.03.01 (SK aj CZ)

  - Zmena licencovania

  - História zmien


  5. máj 2010 - Add-on Automobily 8.80.02.01

  - História zmien


  4. máj 2010 - Add-on Majetok 8.80.02.03 (SK aj CZ)

  - História zmien


  19. apríl 2010 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.02.02

  - História zmien


  12. apríl 2010 - Add-on Banka 8.80.02.01

  Nové licencovanie na základe:
  - licenčného servera SAP
  - IČO firmy v db
  - platnosti OD a DO

  - História zmien


  23. a 31. marec 2010 - Add-on Majetok 8.80.02.02 (SK aj CZ)

  - História zmien


  19. marec 2010 - Add-on Intrastat 8.80.02.01

  Nové licencovanie na základe:
  - licenčného servera SAP
  - IČO firmy v db
  - platnosti OD a DO

  - História zmien


  16. marec 2010 - Add-on Majetok 8.80.02.01 (SK aj CZ)

  Nové licencovanie na základe:
  - licenčného servera SAP
  - IČO firmy v db
  - platnosti OD a DO

  - História zmien


  15. február 2010 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.02.01

  Nové licencovanie na základe:
  - licenčného servera SAP
  - IČO firmy v db
  - platnosti OD a DO
  pre časť DPH nie je zatiaľ potrebné.

  od 01.01.2010 je spoplatnený Maintenance (okrem DPH)
     koncovou cenou 85,- € bez DPH na rok.
  od 01.01.2010 je spoplatnená licencia (okrem DPH) pre nových klientov
     koncovou cenou 500,- € bez DPH.
  Požiadať o licenciu je potrebné priamo z inštalovaného AddOn-u.
  Požiadavka je odoslaná e-mailom do dFlex spolu s údajmi o firme, čo je považované za záväznú objednávku.
  Na základe tejto požiadavky-objednávky Vám bude zaslané:
  - e-mailom licenčný súbor, ktorý si v AddOn-e naimportujete
  - faktúra za:
   - maintenance na požadované obdobie (najviac jeden rok)
   - licenciu AddOn-u

  - História zmien


  02.február 2010 - Colný sadzobník platný od 02.02.2010


  1. február 2010 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.01.03

  - História zmien


  18. január 2010 - Add-on Banka 8.80.01.01 - príkazy na úhradu

  - História zmien


  4. december 2009 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.80.01.02

  - História zmien


  23. november 2009 - Add-on Legislatívne Výkazy 8.08.01.01

  - História zmien • Aktuálny stav vývoja ďaľších produktov spoločnosti dFlex spol.s r. o. môžete sledovať na stránkach www.sap.dflex.sk, alebo na:sap.support@dflex.sk

  Add-On produkty
  partnerstvo

  Legislatívne Výkazy (DPH,Hlavná kniha,...)

  Majetok SK

  Majetek CZ

  Registračná Pokladňa

  INTRASTAT

  Automobily

  Komunikácia so špedíciou

  Servis web

  Príprava na balenie

  Komunikácia so systémom SPED

  Cestovka

  Potravinárska výroba

  Akcie

  Napoj e-shop

  BarKód

  Auto@upom

  Banka

  dFlex1

  CLIP

  e-mail meniny OP  Spoločnosť
  dFlex spol. s r. o.
  - je partnerom
  SAP Slovensko

   

  NOVINKY


  *** Návrh dodatku k fiskálnemu zákonu zo dňa 17.06.2014 ***

  Návrh dodatku


  *** Upozornenie pre segment INTRASTAT Add-onu AB1A ***

  Chorvátsko je od 01.07.2013 členom Európskej únie,
  preto od toho termínu podlieha dovoz z Chorvátska a vývoz do Chorvátska hláseniu Intrastat.

  Postup zaradenia Chorvátska medzi členské štáty EU:

  1. V číselníku štátov označiť Chorvátsko ako člena EU:
     Administrácia / Definícia / Obchodní partneri / Štáty
      Kód Názov   EÚ
      HR  Croatia  x

  2. Vykonať import číselníkov:
     Administrácia / Add-ons / AB1A / Nastavenia / Intrastat / Import číselníkov

  Poznámka: Ak plánujete inštalovať novú verziu Add-onu AB1A, tak vykonajte krok 1 tohto návodu a krok 2 sa vykoná v rámcu aktualizácie segmentu INTRASTAT.

   

   

  Copyright: 2004-2009, dFlex spol. s r. o. | webmaster | kontaktujte nás | všetky práva vyhradené